Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 390 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
346
 • Hiện tại công ty chúng tôi có nhu cầu cần cập nhật
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:34:45 ngày 22/11/2019
Chi tiết
347
 • Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch bao gồm những giấy tờ gì? Điều kiện công nhận điểm du lịch được quy định như thế nào?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 14:34:27 ngày 22/11/2019
Chi tiết
348
 • Thời gian giải quyết của Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do sắp hết hạn là bao nhiêu ngày?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • FAQs
 • Vào lúc 14:34:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
349
 • Những trường hợp nào thì tổ chức kinh tế được thế chấp bằng quyền sử dụng đất?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:33:41 ngày 22/11/2019
Chi tiết
350
 • Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là bao nhiêu?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 14:33:37 ngày 22/11/2019
Chi tiết
351
 • Nộp hồ sơ xin Giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 755/2005 ở đâu? Có thể nộp hồ sơ trực tuyến không?
 • Sở Xây dựng
 • FAQs
 • Vào lúc 14:33:12 ngày 22/11/2019
Chi tiết
352
 • Thành phần Hồ sơ Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do sắp hết hạn gồm những loại giấy tờ gì?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • FAQs
 • Vào lúc 14:33:18 ngày 22/11/2019
Chi tiết
353
 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng được pháp luật quy định như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:32:59 ngày 22/11/2019
Chi tiết
354
 • Những trường hợp nào không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:32:18 ngày 22/11/2019
Chi tiết
355
 • Cơ sở, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản mà thành phần hồ sơ có nộp kèm theo Biên bản đánh giá định kỳ theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT thì thời hạn giải quyết là bao nhiêu ngày.
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • FAQs
 • Vào lúc 14:32:17 ngày 22/11/2019
Chi tiết
356
 • Thủ tục mua bán sang tên xe máy cũ.
 • UBND huyện Krông Buk
 • FAQs
 • Vào lúc 14:31:44 ngày 22/11/2019
Chi tiết
357
 • Thành phần hồ sơ thủ tục: Tiếp nhận công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng?
 • Sở Xây dựng
 • FAQs
 • Vào lúc 14:31:28 ngày 22/11/2019
Chi tiết
358
 • Việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:31:24 ngày 22/11/2019
Chi tiết
359
 • Công ty chúng tôi muốn sử dụng đất nông nghiệp từ nhiều hình thức
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:30:41 ngày 22/11/2019
Chi tiết
360
 • Thủ tục người dân làm thủ tục đăng ký xe máy mới mua
 • UBND huyện Krông Buk
 • FAQs
 • Vào lúc 14:30:23 ngày 22/11/2019
Chi tiết