Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 392 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
31
 • Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:59:24 ngày 25/11/2019
Chi tiết
32
 • Theo Anh/chị cơ quan hành chính giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ người dân, người dân bị trễ hẹn thì có quy định cơ quan hành chính thực hiện xin lỗi tổ chức, người dân không; quy định nào ?
 • UBND huyện Krông Buk
 • FAQs
 • Vào lúc 08:59:01 ngày 25/11/2019
Chi tiết
33
 • Công ty chúng tôi hoạt động theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện tại, công ty chúng tôi đang làm thủ tục tiếp nhận thành viên mới vào công ty. Xin cho hỏi: Chúng tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?; Làm thủ tục tại đâu ?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:58:55 ngày 25/11/2019
Chi tiết
34
 • Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi và chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:55:32 ngày 25/11/2019
Chi tiết
35
 • Nguyên tắc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:54:55 ngày 25/11/2019
Chi tiết
36
 • Quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:54:20 ngày 25/11/2019
Chi tiết
37
 • Khu vực khai thác khoáng sản là gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:53:46 ngày 25/11/2019
Chi tiết
38
 • Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản được quy định như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:53:15 ngày 25/11/2019
Chi tiết
39
 • Phân loại khu vực khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:52:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
40
 • Khai thác tận thu khoáng sản là gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:51:50 ngày 25/11/2019
Chi tiết
41
 • Quy định như thế nào về thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:50:58 ngày 25/11/2019
Chi tiết
42
 • Khi nào thì giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:50:11 ngày 25/11/2019
Chi tiết
43
 • Nội dung và thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:49:18 ngày 25/11/2019
Chi tiết
44
 • Việc khai thác nước phục vụ sản xuất nông nghiệp có phải xin cấp phép hay không? Nếu có thì nộp hồ sơ tại đâu?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:47:35 ngày 25/11/2019
Chi tiết
45
 • Gia đình tôi được UBND xã bán cho một thửa đất ở năm 1997 (được mua với diện gia đình chính sách: Bố là thương binh chống Pháp và gia đình có 2 con dâu trở lên) cho tới nay đã 21 năm gia đình đã nhiều lần làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được giải quyết với lý do là đất cấp sai thẩm quyền, mặc dù UBND xã đã làm tờ trình lý do cấp sai. Vậy chúng tôi phải làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:46:49 ngày 25/11/2019
Chi tiết