Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 399 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
61
 • Đề nghị hướng dẫn về phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:37:36 ngày 25/11/2019
Chi tiết
62
 • Có bắt buộc phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt hay không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:36:43 ngày 25/11/2019
Chi tiết
63
 • Doanh nghiệp chúng tôi dự kiến thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn tỉnh (tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện khác). Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường 01 dự án của chúng tôi thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và 01 dự án thuộc đối tượng phải đăng ký Kế hoạch Bảo vệ môi trường. Vậy quy trình tiếp nhận và thời gian xử lý 02 thủ tục như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:35:47 ngày 25/11/2019
Chi tiết
64
 • Tôi đã nộp hồ sơ môi trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cách thức theo dõi kết quả xử lý hồ sơ trên hệ thống mạng như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:35:12 ngày 25/11/2019
Chi tiết
65
 • Thời gian giải quyết của Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP là bao nhiêu ngày?
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • FAQs
 • Vào lúc 08:34:53 ngày 25/11/2019
Chi tiết
66
 • Tôi muốn mở 01 cửa hàng kinh doanh buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tăng thêm thu nhập trong gia đình, vậy tôi cần làm thủ tục môi trường gì và thực hiện ở đâu?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:33:46 ngày 25/11/2019
Chi tiết
67
 • Tôi đang có dự định đầu tư xây dựng 01 trang trại chăn nuôi heo, vậy tôi phải thực hiện thủ tục môi trường gì và cấp nào phê duyệt?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:33:21 ngày 25/11/2019
Chi tiết
68
 • Hiện nay tôi đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Tôi muốn cho một người khác thuê doanh nghiệp này. Như vậy tôi phải tiến hành các thủ tục gì với cơ quan nhà nước có thẩm quyền?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:51 ngày 25/11/2019
Chi tiết
69
 • Xác định số tiền đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như thế nào?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:47 ngày 25/11/2019
Chi tiết
70
 • Công ty tôi nằm trong KCN, có hợp đồng đấu nối xả thải đến khu xử lý nước thải tập trung của KCN, đóng phí xử lý theo lượng nước thải theo quy định trong hợp đồng, như vậy công ty tôi có cần phải đóng phí bảo vệ môi trường nữa hay không, và cần khai báo gì không? (Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu có phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải không?)
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:21 ngày 25/11/2019
Chi tiết
71
 • Doanh nghiệp muốn đổi họ và tên đã đăng ký của tài khoản thì phải làm thế nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:32:04 ngày 25/11/2019
Chi tiết
72
 • Người dùng đã được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh, muốn thay đổi giấy tờ chứng thực cá nhân nhưng bị từ chối thì phải làm thế nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:31:09 ngày 25/11/2019
Chi tiết
73
 • Hiện nay, tôi và một số người bạn đang dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Xin cho biết quy định về thời hạn thực hiện góp vốn thành lập đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:30:17 ngày 25/11/2019
Chi tiết
74
 • Công ty chúng tôi chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác. Hiện nay công ty đang lúng túng trong việc xử lý về vấn đề này. Vui lòng cho biết quy định hiện nay về vấn đề này như thế nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:29:22 ngày 25/11/2019
Chi tiết
75
 • Hiện tại, công ty của chúng tôi có nhu cầu đổi tên doanh nghiệp. Tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?; Làm thủ tục tại đâu?; Trân trọng cám ơn!
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:28:26 ngày 25/11/2019
Chi tiết