Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 397 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
76
 • Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này?; Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp này là ai?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:25:41 ngày 25/11/2019
Chi tiết
77
 • Công ty tôi đã có sổ chủ nguồn thải nhưng giờ Công ty lại có phát sinh thêm loại chất thải. Vậy Công ty có cần đi đăng ký lại sổ chủ nguồn thải không?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:24:52 ngày 25/11/2019
Chi tiết
78
 • Đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ CTCP thành công ty TNHH hai thành viên?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:24:24 ngày 25/11/2019
Chi tiết
79
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì vốn điều lệ của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được hiểu như thế nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:21:51 ngày 25/11/2019
Chi tiết
80
 • Hiện nay, tôi đang làm chủ một hộ kinh doanh cá thể có sử dụng 10 lao động. Thời gian tới, do yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tôi dự định tuyển thêm khoảng 5 lao động nữa. Vậy tôi có phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp không?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:20:57 ngày 25/11/2019
Chi tiết
81
 • Hiện tại công ty tôi có một nhà máy và có đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại, sắp tới đây công ty tôi sẽ xây dựng thêm một nhà máy và công ty này là công ty con của công ty hiện tại, cùng chủ sở hữu, như vậy tôi có cần phải đăng ký thêm sổ chủ nguồn thải nguy hại không hay có thể sử dụng chung sổ đăng ký cũ?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:20:02 ngày 25/11/2019
Chi tiết
82
 • Hiện nay, tôi đang là giảng viên (viên chức) của một trường đại học công lập tại Hà Nội. Tôi có nhu cầu tham gia vào hoạt động kinh doanh bằng cách trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh do một người bạn tôi thành lập. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì tôi có được thực hiện việc này không ?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:19:48 ngày 25/11/2019
Chi tiết
83
 • Thế nào là hội nghị, hội thảo quốc tế?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:19:36 ngày 25/11/2019
Chi tiết
84
 • Tôi muốn thành lập doanh nghiệp với lĩnh vực kinh doanh nông sản thì cách đăng ký và ghi ngành như thế nào?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:18:55 ngày 25/11/2019
Chi tiết
85
 • Khi nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần và khi thành lập mới doanh nghiệp thì tôi có cần thống nhất thời điểm góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty ghi trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Danh sách thành viên/cổ đông và Điều lệ công ty không ?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:17:41 ngày 25/11/2019
Chi tiết
86
 • Thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đắk Lắk gồm những gì?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:17:37 ngày 25/11/2019
Chi tiết
87
 • Có thể nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến không?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:16:47 ngày 25/11/2019
Chi tiết
88
 • Tôi và một số người bạn có ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp vướng mắc về vấn đề đặt tên công ty. Tôi xin hỏi việc đặt tên công ty như thế nào là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:16:33 ngày 25/11/2019
Chi tiết
89
 • Hiện Công ty của tôi (100% vốn Việt Nam) đang đầu tư một dự án tại địa bàn tỉnh A, trường hợp Công ty muốn tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục gì?
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • FAQs
 • Vào lúc 08:15:34 ngày 25/11/2019
Chi tiết
90
 • Nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở đâu?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:11:06 ngày 25/11/2019
Chi tiết