Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 383 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
91
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:54:14 ngày 24/11/2019
Chi tiết
92
 • Điều kiện để cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:52:56 ngày 24/11/2019
Chi tiết
93
 • Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có được mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo không Việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:49:07 ngày 24/11/2019
Chi tiết
94
 • Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:47:50 ngày 24/11/2019
Chi tiết
95
 • Yêu cầu, điều kiện để thành lập Hội?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:46:47 ngày 24/11/2019
Chi tiết
96
 • Điều kiện để xét, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:45:46 ngày 24/11/2019
Chi tiết
97
 • Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” hiện nay được quy định như thế nào?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:44:33 ngày 24/11/2019
Chi tiết
98
 • Thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:43:15 ngày 24/11/2019
Chi tiết
99
 • Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:41:59 ngày 24/11/2019
Chi tiết
100
 • Khi thực hiện một thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn công dân có thể thực hiện vào thời gian nào?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:40:03 ngày 24/11/2019
Chi tiết
101
 • Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cần có văn bản gì?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:38:41 ngày 24/11/2019
Chi tiết
102
 • Số điện thoại tổng đài trực tuyến tại Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk là số điện thoại nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:57:44 ngày 22/11/2019
Chi tiết
103
 • Khi truy cập vào trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính, công dân có thể sử dụng bằng thiết bị nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:56:44 ngày 22/11/2019
Chi tiết
104
 • Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk, cần truy cập vào địa chỉ nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:55:43 ngày 22/11/2019
Chi tiết
105
 • Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai sinh” theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn là
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:54:57 ngày 22/11/2019
Chi tiết