Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 392 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
91
 • Quy định chi tiết việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?
 • Sở Ngoại vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 08:03:40 ngày 25/11/2019
Chi tiết
92
 • Công ty thực hiện chương trình khuyến mại tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng có phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương hay không?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:02:48 ngày 24/11/2019
Chi tiết
93
 • Chiết khấu thương mại có phải thực hiện thông báo khuyến mại với Sở Công Thương không?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:01:44 ngày 24/11/2019
Chi tiết
94
 • Muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai, thì như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 18:00:55 ngày 24/11/2019
Chi tiết
95
 • Công ty muốn trở thành thương nhân kinh doanh mua bán khí, thì điều kiện như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:59:55 ngày 24/11/2019
Chi tiết
96
 • Công ty muốn lên tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Vậy điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu như thế nào?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:58:58 ngày 24/11/2019
Chi tiết
97
 • Công ty mới xây dựng hoàn thiện cửa hàng xăng dầu, hiện muốn cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thì thành phần hồ sơ gồm những gì?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:57:43 ngày 24/11/2019
Chi tiết
98
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng không có Giấy chứng nhận thì bị xử lý như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:56:45 ngày 24/11/2019
Chi tiết
99
 • Trường hợp nào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:55:13 ngày 24/11/2019
Chi tiết
100
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:54:14 ngày 24/11/2019
Chi tiết
101
 • Điều kiện để cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là gì?
 • Sở Công Thương
 • FAQs
 • Vào lúc 17:52:56 ngày 24/11/2019
Chi tiết
102
 • Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có được mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo không Việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:49:07 ngày 24/11/2019
Chi tiết
103
 • Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành được Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:47:50 ngày 24/11/2019
Chi tiết
104
 • Yêu cầu, điều kiện để thành lập Hội?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:46:47 ngày 24/11/2019
Chi tiết
105
 • Điều kiện để xét, tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:45:46 ngày 24/11/2019
Chi tiết