Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 390 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
106
 • Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:41:59 ngày 24/11/2019
Chi tiết
107
 • Khi thực hiện một thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn công dân có thể thực hiện vào thời gian nào?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:40:03 ngày 24/11/2019
Chi tiết
108
 • Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cần có văn bản gì?
 • Sở Nội vụ
 • FAQs
 • Vào lúc 17:38:41 ngày 24/11/2019
Chi tiết
109
 • Số điện thoại tổng đài trực tuyến tại Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk là số điện thoại nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:57:44 ngày 22/11/2019
Chi tiết
110
 • Khi truy cập vào trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính, công dân có thể sử dụng bằng thiết bị nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:56:44 ngày 22/11/2019
Chi tiết
111
 • Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk, cần truy cập vào địa chỉ nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:55:43 ngày 22/11/2019
Chi tiết
112
 • Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai sinh” theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn là
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:54:57 ngày 22/11/2019
Chi tiết
113
 • Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Đăng ký khai tử” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn là?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:54:17 ngày 22/11/2019
Chi tiết
114
 • Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: “Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn là?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:53:34 ngày 22/11/2019
Chi tiết
115
 • Tôi muốn xác nhận sơ yếu lý lịch cho con tôi để cháu làm hồ sơ học đại học thì cần mang những giấy tờ gì?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:52:54 ngày 22/11/2019
Chi tiết
116
 • Có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở xã Ea Mdroh được không và bao gồm những thủ tục nào?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:52:08 ngày 22/11/2019
Chi tiết
117
 • Thế nào là dịch vụ công mức độ 3, 4?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:51:19 ngày 22/11/2019
Chi tiết
118
 • Dịch vụ công trực tuyến là gì?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:50:47 ngày 22/11/2019
Chi tiết
119
 • Để đăng ký chương trình danh mục hoạt động tôn giáo Nộp ở cơ quan nào ?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:47:47 ngày 22/11/2019
Chi tiết
120
 • Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận là tổ chức tôn giáo cần đáp ứng điều kiện gì?
 • UBND huyện Cư Mgar
 • FAQs
 • Vào lúc 23:47:08 ngày 22/11/2019
Chi tiết