Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 381 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
376
 • Gia đình tôi có khai hoang thửa đất để làm nông nghiệp năm 1991.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 14:18:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
377
 • Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn gồm những gì?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 13:38:08 ngày 22/11/2019
Chi tiết
378
 • Thế nào là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt? Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải tuân thủ những điều kiện như thế nào?
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • FAQs
 • Vào lúc 13:43:15 ngày 22/11/2019
Chi tiết
379
 • YÊU CẦU TRẢ LỜI VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ONLINE
 • UBND huyện Cư Mgar
 • ĐÀM THỊ NHÓI
 • Vào lúc 15:39:19 ngày 24/10/2019
Chi tiết
380
 • Xin được giải đáp về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 • Sở Xây dựng
 • Lê Quang Thặng
 • Vào lúc 11:45:50 ngày 04/10/2018
Chi tiết
381
 • Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện
 • Sở Xây dựng
 • Lê Ngọc Quý
 • Vào lúc 15:28:03 ngày 19/09/2018
Chi tiết