CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1006 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.001046.000.00.00.H15 Mức độ 3 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Sở Giao thông Vận tải Quản lý hành lang an toàn đường bộ
2 2.000591.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
3 2.000535.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
4 2.001171.000.00.00.H15 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 1.004637.000.00.00.H15 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 1.004640.000.00.00.H15 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 1.003659.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 1.004379.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 1.003633.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 1.005442.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 1.004470.000.00.00.H15 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 1.003687.000.00.00.H15 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
13 BVDVHD-01 Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí đối với tổ chức, hộ gia đình nuôi voi sinh sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm
14 2.002165.000.00.00.H15 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
15 2.002192.000.00.00.H15 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước