CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.002482.000.00.00.H15 Một phần
(Trực
tuyến)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
2 2.002483.000.00.00.H15 Một phần
(Trực
tuyến)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo