CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.002478.000.00.00.H15 Mức độ 4 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
2 2.002479.000.00.00.H15 Mức độ 4 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo
3 2.002480.000.00.00.H15 Mức độ 4 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo