Đến tháng 6
UBND huyện Buôn Đôn đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/06/2022)