Đến tháng 7
UBND huyện Cư Mgar đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/07/2022)