Đến tháng 3
UBND huyện Krông Buk đã giải quyết

99,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/03/2024)