Đến tháng 7
UBND huyện Krông Buk đã giải quyết

99,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/07/2022)