Đến tháng 10
UBND huyện Krông Pắc đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 05/10/2022)