Tìm thấy 190 thủ tục

Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (thành trường phổ thông công lập)
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Mức độ 4
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 4
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
...