Tìm thấy 304 thủ tục

Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở
Mức độ 4
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 3
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
...