Tìm thấy 302 thủ tục

Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
Mức độ 2
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 2
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 2
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 2
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Mức độ 2
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
...