Tìm thấy 304 thủ tục

Mức độ 3
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ 4
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 3
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở
Mức độ 3
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Mức độ 4
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 4
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ 4
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 4
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ 3
Thành lập trường trung học sơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Mức độ 3
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Mức độ 4
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Mức độ 4
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
...