Tìm thấy 68 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Mức độ 3
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 2
Cấp Giấy phép xe tập lái
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận giáo viện dạy thực hành lái xe)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép lái xe
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép xe tập lái
Mức độ 2
Cấp mới Giấy phép lái xe
Mức độ 2
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Mức độ 3
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Mức độ 2
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Mức độ 2
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
...