Tìm thấy 18 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Mức độ 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia
Mức độ 4
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ 4
Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Mức độ 4
Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Mức độ 2
Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Mức độ 2
Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Mức độ 2
Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
Mức độ 2
Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Mức độ 4
Đăng ký khai thác tuyến
...