Tìm thấy 20 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký màu sơn đặc trưng đối với xe buýt
Mức độ 4
Thủ tục cấp, cấp lại (khi hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng) phù hiệu, biển hiệu
Mức độ 3
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện vận tải thương mại (cấp mới, hết hạn, hư hỏng, mất)
Mức độ 2
Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định
Mức độ 2
Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Mức độ 2
Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác
Mức độ 2
Đăng ký khai thác tuyến
Mức độ 2
Thủ tục Gia hạn Giấy phép liên vận Lào – Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Lào
Mức độ 2
Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ 2
Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Mức độ 2
Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
...