Tìm thấy 130 thủ tục

Mức độ 3
Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Mức độ 2
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
Mức độ 3
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mức độ 3
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mức độ 3
Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
Mức độ 3
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Mức độ 3
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Mức độ 3
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
Mức độ 3
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Mức độ 3
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại
Mức độ 4
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
Mức độ 3
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mức độ 3
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ
Mức độ 3
Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
...