Tìm thấy 1199 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 4
2
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 4
3
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 4
4
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 4
5
Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 4
6
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Mức độ 4
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
7
Chấp thuận thiết kế kĩ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
8
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
9
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
10
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 4
11
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
12
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
13
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
14
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
15
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí