Tìm thấy 84 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
3
Phục hồi danh dự
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
4
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
6
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
7
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
8
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
9
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
10
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
11
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
13
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
14
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
15
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 3
UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội