Tìm thấy 7 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Chấp thuận thiết kế kĩ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
2
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
3
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
4
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Mức độ 3
5
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Mức độ 3
6
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
Mức độ 3
7
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe