Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố

Cơ quan giải quyết Sở Nội vụ
Lĩnh vực Chính quyền địa phương

Loading...