Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...