Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...