Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Loading...