Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xét tuyển đặc cách viên chức

Cơ quan giải quyết UBND Thị xã Buôn Hồ
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế

Loading...