Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục thi tuyển Viên chức

Cơ quan giải quyết UBND huyện Krông Ana
Lĩnh vực Tổ chức, biên chế

Loading...