Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Hỗ trợ kinh phí thiệt hại về tài sản của người dân do voi hoang dã gây ra

Cơ quan giải quyết UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm

Loading...