Tìm thấy 117 thủ tục

Trực tuyến một phần
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
Trực tuyến một phần
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
Trực tuyến một phần
Xác nhận thông tin hộ tịch
Trực tuyến một phần
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Trực tuyến một phần
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
Trực tuyến một phần
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Trực tuyến một phần
Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
Trực tuyến một phần
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Trực tuyến một phần
Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
Trực tuyến một phần
.Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Trực tuyến một phần
Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
Dịch vụ cung cấp thông tin
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng.
Trực tuyến một phần
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Trực tuyến một phần
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Trực tuyến toàn trình
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
Loading...