Tìm thấy 116 thủ tục

Trực tuyến một phần
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội
Trực tuyến một phần
Hòa giải tranh chấp đất đai
Trực tuyến một phần
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (Cấp xã)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp xã)
Trực tuyến một phần
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Trực tuyến một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Trực tuyến một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Trực tuyến một phần
Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Trực tuyến toàn trình
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Trực tuyến một phần
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Trực tuyến một phần
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Loading...