Tìm thấy 303 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Loading...