Tìm thấy 302 thủ tục

Mức độ 3
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
Mức độ 3
Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và mai táng phí)
Mức độ 3
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 2
Nuôi con nuôi
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 3
Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh
Mức độ 4
Đăng ký tổ chức lễ hội
Mức độ 4
Thông báo tổ chức lễ hội
Mức độ 4
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Mức độ 4
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Mức độ 3
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa
Loading...