Tìm thấy 224 thủ tục

Trực tuyến một phần
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho hộ gia đình (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên đề (Cấp huyện)
Trực tuyến một phần
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp
Trực tuyến một phần
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện
Trực tuyến một phần
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Trực tuyến một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
Trực tuyến một phần
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
Trực tuyến một phần
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Loading...