Tìm thấy 212 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Một phần (Trực tuyến)
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Toàn trình
Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.
Toàn trình
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập.
Toàn trình
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tiếp)
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Loading...