Tìm thấy 206 thủ tục

Mức độ 2
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập.
Mức độ 2
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
Mức độ 2
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Loading...