Tìm thấy 212 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Một phần (Trực tiếp)
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Một phần (Trực tuyến)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài
Một phần (Trực tuyến)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước
Loading...