Tìm thấy 208 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Một phần (Trực tiếp)
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Loading...