Tìm thấy 206 thủ tục

Mức độ 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Mức độ 2
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Mức độ 2
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Mức độ 2
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Mức độ 2
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 2
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ 2
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Loading...