Tìm thấy 340 thủ tục

Trực tuyến một phần
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Trực tuyến một phần
Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
Trực tuyến một phần
.Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Trực tuyến một phần
Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng.
Trực tuyến một phần
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Trực tuyến một phần
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Trực tuyến toàn trình
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
Trực tuyến một phần
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Trực tuyến một phần
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an
Trực tuyến một phần
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Trực tuyến một phần
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
Trực tuyến một phần
Thăm viếng mộ liệt sĩ
Loading...