Tìm thấy 312 thủ tục

Trực tuyến một phần
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Trực tuyến một phần
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Trực tuyến một phần
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
Trực tuyến một phần
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Trực tuyến một phần
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Trực tuyến một phần
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Trực tuyến một phần
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Trực tuyến một phần
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Trực tuyến một phần
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Trực tuyến một phần
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Trực tuyến một phần
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Trực tuyến một phần
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Trực tuyến một phần
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Trực tuyến một phần
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Trực tuyến một phần
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Loading...