Tìm thấy 212 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Một phần (Trực tiếp)
Xác nhận thông tin hộ tịch
Toàn trình
Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Toàn trình
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
Toàn trình
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Toàn trình
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Toàn trình
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Toàn trình
Đăng ký tổ chức lễ hội
Toàn trình
Thông báo tổ chức lễ hội
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
Toàn trình
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Toàn trình
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Loading...