Tìm thấy 196 thủ tục

Mức độ 3
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 3
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Mức độ 3
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Mức độ 2
Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 2
Di chuyển hài cốt liệt sỹ
Mức độ 2
Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Trình tự thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Loading...