Tìm thấy 49 thủ tục

Trực tuyến một phần
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Trực tuyến một phần
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Trực tuyến một phần
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trực tuyến một phần
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Trực tuyến một phần
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Trực tuyến một phần
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Trực tuyến một phần
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Trực tuyến một phần
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Trực tuyến một phần
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Trực tuyến một phần
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Trực tuyến một phần
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Trực tuyến một phần
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Trực tuyến một phần
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.
Trực tuyến một phần
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Trực tuyến một phần
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Loading...