Tìm thấy 98 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Toàn trình
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Toàn trình
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Toàn trình
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Một phần (Trực tiếp)
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.
Một phần (Trực tiếp)
Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)
Loading...