Tìm thấy 98 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
Toàn trình
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Một phần (Trực tiếp)
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Một phần (Trực tiếp)
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Một phần (Trực tiếp)
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên
Loading...