Tìm thấy 98 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Một phần (Trực tiếp)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên
Toàn trình
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục.
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Loading...