Tìm thấy 98 thủ tục

Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục.
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Một phần (Trực tiếp)
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Một phần (Trực tiếp)
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Một phần (Trực tuyến)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài
Một phần (Trực tuyến)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước
Toàn trình
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài
Toàn trình
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước
Một phần (Trực tiếp)
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
Loading...