Tìm thấy 1641 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Mức độ 4
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 4
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí đối với tổ chức, hộ gia đình nuôi voi sinh sản
Mức độ 4
Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung
Mức độ 4
Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Loading...