Tìm thấy 320 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 2
Thủ tục Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 2
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 2
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Mức độ 2
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Mức độ 2
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 2
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 2
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Loading...