Tìm thấy 313 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Mức độ 4
Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 4
Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Mức độ 3
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 4
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát hộ cận nghèo trong năm
Mức độ 3
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Mức độ 3
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Mức độ 3
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 4
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 4
Hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất
Loading...